Lyceo

In het schooljaar 2016-2017 biedt Lyceo wederom huiswerkbegeleiding en bijles aan op het Willem van Oranje College. De begeleiding is bedoeld voor alle leerlingen van de school: van klas 1 tot en met klas 6 en van mavo tot en met vwo. Het doel van deze begeleiding is het zelfstandig leren werken, met meer motivatie naar school gaan en het verbeteren van de resultaten. Door het bieden van actieve en persoonlijke begeleiding, stimuleren de universitair geschoolde begeleiders van Lyceo leerlingen het beste uit zichzelf te halen en hun ambities waar te maken. Wij zijn beschikbaar op die momenten dat (tijdelijk) extra inzet wordt gevraagd voor de begeleiding van een leerling.

Huiswerkbegeleiding
Lyceo besteedt onder meer aandacht aan studievaardigheden, agendagebruik, het maken van verslagen en het evalueren van behaalde cijfers. Lyceo werkt met een geautomatiseerd huiswerkvolgsysteem. Hierin wordt al het huiswerk van iedere leerling bijgehouden. Daarnaast geeft het huiswerkvolgsysteem inzicht in het rooster, de cijfers en de planning van al het huiswerk. Iedere leerling werkt met een individuele planning.
Lyceo overlegt regelmatig met de ouder(s)/verzorger(s) en docenten over de voortgang van de leerling. Meestal gebeurt dit telefonisch of - als daar behoefte aan is - in een persoonlijk gesprek.
Lyceo is van maandag t/m donderdag geopend van 14.15 – 17.30 uur in lokaal 208. We raden startende leerlingen aan om met 3 of 4 dagen huiswerkbegeleiding te beginnen en vervolgens af te bouwen naar bijvoorbeeld 2 of 3 middagen. Met intensieve begeleiding werken we het snelst aan vooruitgang. Hierbij zijn twee dagen per week alleen bedoeld voor het afbouwtraject, op een enkele uitzondering na.

 


Bijles en coaching
Tijdens een bijles krijgt de leerling 1-op-1 begeleiding voor een vak waar hij of zij moeite mee heeft. De bijles wordt gegeven door onze getrainde en enthousiaste begeleiders. De begeleiders zijn studenten die vaak zelf in het vakgebied, waarin ze bijles geven, studeren en kunnen dus alle ins en outs over dat vak vertellen. Voor de bijles wordt gewerkt met een strippenkaartsysteem van 5 of 10 bijlessen.

Examentraining
Lyceo is de grootste examentrainer van Nederland. Middels deze dienst biedt Lyceo nu ook uitkomst voor examenkandidaten die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken: zowel ter voorbereiding op de schoolexamens en eindexamen als gedurende het gehele examenjaar. Nu is er ook Het Lyceo examenjaar; zowel ter voorbereiding op de schoolexamens en eindexamens als gedurende het gehele examenjaar. Dit gebeurt in de vorm van een op de leerling aangepast totaalpakket van huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een vrijblijvend, persoonlijk kennismakingsgesprek, neemt u dan contact met Danique op. Tijdens dit gesprek met u en uw zoon/dochter wordt er gekeken naar de hulpvraag van de leerling, waarna u altijd een passend advies krijgt. U zit daarna uiteraard nergens aan vast.

Meer informatie over Lyceo vindt u op www.lyceo.nl.

U kunt ook mailen of bellen naar Danique van Doorn, vestigingscoördinator huiswerkbegeleiding op Het Willem van Oranje College via danique.vandoorn@lyceo.nl of 06 5777 93 16.