Cambridge

Cambridgeklassen op het Willem! Op het Willem van Oranje College in Waalwijk is het mogelijk om onderwijs in een van de Cambridge- klassen te volgen. In de Cambridge-klassen hebben leerlingen de ambitie om zichzelf te verbazen. Met de Cambridgeklassen wordt het universum toegankelijk. De Cambridge-klassen van “het Willem” zijn op vijf pijlers gebouwd:

1. Versterkt onderwijs in het Engels - Engels wordt alleen gegeven door een (near) native speaker - Een leerlingen krijgt elke dag, dus vijf dagen per week het vak Engels - Vier weken per jaar is Engels de voertaal in projectweken met internationalisering. In de projecten staat de Engelse taal en Europese cultuur van de klassieke oudheid en nu centraal

2. Verdieping van het wiskundeonderwijs d.m.v. compacten en verrijken, zodat een stevige basis wordt gelegd voor de exacte en economische vakken. Dat stevig ook leuk kan zijn blijkt uit onderwerpen zoals cryptologie en knopen

3. Latijn, zodat leerlingen een keuze voor het gymnasium kunnen maken op basis van hun ervaringen

4. Algemene taalvaardigheid, omdat veel talen een gemeenschappelijke basis kennen

5. Europese taal en cultuur, naast Nederlander zijn we ook Europeaan!

Het Willem van Oranje college start met de Cambridge-klassen in de eerste klas voor leerlingen die in aanmerking komen voor het voortgezetonderwijs op VWO-niveau. Deze leerlingen hebben de keuze om plaats te nemen in de Cambridgeklas vanuit de gedachte: “Mag het wat meer zijn? ”. Daarnaast is ook onderwijs op traditioneel atheneum en gymnasium-niveau mogelijk.

 

Heel bewust heeft het Willem van Oranje college voor dit concept gekozen. Het onderwijs in de Engelse taal moet op kwalitatief hoog niveau gegeven worden. Feitelijk kan het noodzakelijke Engelse niveau voor een docent, alleen door een native of near native speaker worden bereikt. Daarnaast is het zo dat het Engels voor de andere vakken niet belemmerend moet gaan werken. In de beginfase van het voortgezet onderwijs is het voor leerlingen uit groep 8 aanpassen aan de veranderde omstandigheden: Een nieuwe groep, waarin een eigen plaats veroverd moet worden; een nieuwe omgeving; een nieuwe taal; nieuwe leraren; nieuwe vakken enz. Veel energie wordt bij de kinderen door al deze veranderingen opgeslokt. Ook de intelligente leerlingen zitten vol onzekerheden en komen, naar onze mening, het beste tot hun recht bij de andere vakken als deze in de moedertaal gegeven worden.

Leerlingen krijgen door de Cambridge-klassen een compleet pakket dat hen als Europeaan voorbereidt op de maatschappij en een vervolgstudie op (internationale) universiteit of hogeschool.

Het Willem van Oranje College ontving het universumlabel. Dit label geeft aan dat er bijzondere aandacht is voor het onderwijs in de natuurwetenschappelijke vakken en veel leerlingen doorstromen naar universiteiten en hoge scholen in de B-richting en de techniek. De aanvulling met de Cambrigde-klassen maakt het onderwijs voor de vwo-leerlingen compleet. Zij krijgen hiermee de kans om hun talenten optimaal te ontwikkelen.

 

« ga terug