Econasium

Het “Econasium” is meer dan een vak. Het is bedoeld voor VWO leerlingen die economie / management & organisatie interessant vinden en zich willen verdiepen in de stof als voorbereiding op een (economische) universitaire vervolgopleiding.
Naast het reguliere economieprogramma krijgen de leerlingen onderzoeksvaardigheden (statistiek), omdat deze vaardigheden  belangrijk zijn in het wetenschappelijk onderwijs. De leerlingen volgen ook economische colleges van hoogleraren op de TiU en krijgen de gelegenheid om reeds in de vijfde klas onder professionele begeleiding van de TiU het profielwerkstuk te maken.  

Indien het Econasium met goed gevolg afgesloten wordt, levert dat zonder meer een studieplaats op de TiU op voor een economische opleiding en een vrijstelling voor statistiek in het propedeusejaar van een economische studie op de TiU. Natuurlijk krijgen leerlingen zo ook een indruk van de universiteit, en zijn daardoor beter voorbereid op een vervolgstudie.


www.econasium.eu

« ga terug