Olympiaschool

Het Willem mag zich OlympiadeSchool noemen
Waalwijk - Vanaf begin schooljaar 2010 mogen het Willem van Oranje College uit Waalwijk en het Stedelijk Gymnasium Nijmegen zich Olympiadeschool noemen. Zij ondertekenden eind vorig schooljaar in het bijzijn van staatssecretaris van Bijsterveldt de aanvraag om het keurmerk van de OlympiadeSchool te verkrijgen. Op een OlympiadeSchool zijn leerlingen verzekerd van het meedoen aan een olympiade en kunnen ze elk jaar kiezen uit deelname aan minimaal vijf olympiades. De eerste twee scholenkregen hun status toebedeeld te midden van alle olympiaden-winnaars 2010. Zij zijn de eerste, maar er staan al nieuwe scholen klaar om dit predikaat te verwerven. Aan het einde van dit kalenderjaar zullen nog een tiental scholen dit predikaat mogen ontvangen. Het Willem is één van de scholen in Nederland die er echt werk van maakt dat leerlingen kunnen meedoen aan verschillende olympiades. Gonny Kramer, teamleider van de tweede fase coördineert dit en maakt binnen de organisatie zich sterk, dat leerlingen die uitdaging ook aangaan en zo hun talenten kunnen gebruiken. Jaarlijks doen op het Willem heel veel leerlingen mee.   Voorbeelden zijn: natuurkunde-, scheikunde-, wiskunde-olympiade, maar ook taalkunde- en sterrenkunde en de europese science olympiade (een wedstrijd waarbij practicumvaardigheden naar voren komen) De school hecht hier grote waardeaan en binnen het vak Natuur, Leven en Technologie is het zelfs een onderdeel van het examenprogramma. Elk jaar doen duizenden leerlingen mee aan de voorrondes van diverse olympiadewedstrijden. Olympiades bieden leerlingen een kans om hun talenten (verder) te ontwikkelen. Leerlingen kunnen hun kennis en vaardigheden in een bepaald vak testen. De een beschouwt het als een examentraining, voor de ander is het een kans om iets buiten de reguliere lesstof te kunnen doen en zich te meten met de besten van het land. Door deelname aan een olympiade kan de leerling het beste uit zichzelf halen en strijden voor een plek in de internationale olympiades. Afgelopen zomer gingen 27 leerlingen wereldwijd op pad om Nederland te vertegenwoordigen bij de internationale wedstrijden.

 

« ga terug