Muziekschool

Onderstaand treft u alle informatie over de aanmelding voor de Muziekschool.

Aanmelding
Het aanmeldingsformulier kan worden opgestuurd naar de betreffende docent.
De adressen van de docenten staan op de achterzijde van het aanmeldingsformulier vermeld.
U kunt hier het aanmeldingsformulier voor Muziekschool 'Van Oranje' downloaden:

Aanmeldingsformulier 2017-2018.pdf


Algemene voorwaarden 2017-2018

  • De inschrijving geldt voor de periode van september 2017 tot en met juni 2018.
  • Tussentijds kunnen de lessen niet worden beëindigd, dit geldt voor al onze opleidingen en cursussen. Wilt u toch halverwege stoppen met de lessen, dan ​dient u het volledige lesgeld te betalen tenzij er een leerling is die de opengevallen plaats kan innemen.
  • De schoolvakanties van het voortgezet onderwijs regio Zuid worden gevolgd. Voor vakantierooster: z.o.z.
  • Bij langdurige ziekte van een docent zal, waar mogelijk, voor vervanging worden gezorgd. Lukt dit niet dan ontvangt u hierover bericht.
  • Bij langdurige ziekte van de leerling of bij verhuizing uit ons werkgebied kan schriftelijk een verzoek om restitutie van het lesgeld worden ingediend.
  • Lesgeld kunt u in vier termijnen betalen. U ontvangt hiervoor t.z.t. een factuur.

Hier kunt u de algemene voorwaarden downloaden:
Algemene voorwaarden 2017-2018.pdf


Lesgelden cursusjaar 2017-2018
Muziekonderwijs tot 21 jaar:
20 minuten per week (individueel)             €   700,00 (€ 675,00 + € 25,00 administratiekosten)  
30 minuten per week (individueel)             €   925,00 (€ 900,00 + € 25,00 administratiekosten)

Voor leerlingen uit de gemeente Aalburg gelden deze bedragen tot 21 jaar.
Vanaf 21 jaar komt bij deze bedragen 21% BTW.


Automatische incasso
Het totale lesgeld van één schooljaar kan bij langlopende cursussen (meer dan 10 lessen) in 4 termijnen afgeschreven worden. U kunt op het aanmeldingsformulier aangeven of u het volledige lesgeld in 4 termijnen van uw rekening wilt laten afschrijven.

Het machtigingsformulier voor automatische incasso hoeft u slechts eenmalig in te vullen en verder hoeft u nergens meer aan te denken.
Het machtigingsformulier moet u ingevuld en voorzien van uw handtekening bij ons inleveren.
Per post versturen kan uiteraard ook: Muziekschool ‘Van Oranje’
t.a.v. de heer R.A.H. Koopman
De Gaard 4
5146 AW Waalwijk

De afschrijvingen zullen rond de volgende data plaatsvinden: vrijdag 27 oktober 2017, donderdag 28 december 2017, vrijdag 23 februari 2018 en donderdag 26 april 2018.

Voorafgaande aan de 1e afschrijvingstermijn ontvangt u een definitieve nota, waarop het lesgeld over het hele schooljaar vermeld staat.

Hier kunt u het machtigingsformulier downloaden:
Machtiging 2017-2018.pdf

Subsidie-aanvraag muziekonderwijs
De gemeente Aalburg subsidieert een gedeelte van de kosten van de muzieklessen voor muziekleerlingen die op 1 augustus van het cursusjaar jonger zijn dan 18 jaar en inwoner zijn van de gemeente Aalburg. U dient deze subsidie zelf aan te vragen, tussen 1 september en 1 november van het nieuwe cursusjaar.
Voor meer informatie: www.aalburg.nl (Ik zoek iets anders > Zorg, jeugd en werk > Jeugd > Onderwijs > Muziekonderwijs).

« ga terug