Vakcollege Techniek

BB-KB-Vakcollege klas?

Als je kiest voor de Vakcollege klas dan vind je techniek leuk. Je wordt hier in 6 jaar opgeleid tot vakman of vakvrouw op niveau 2 en 3. De praktijk is een belangrijk deel van de week.  Je krijgt wel 11 lesuren techniek !
Het vakcollege is een beroepsopleiding waar je met je handen en met je hoofd leert werken en al snel aan het echte werk kan beginnen bij echte bedrijven.
Het vakcollege:  een vak + diploma’s + baan op achttienjarige leeftijd.

Het Vakcollege, een doorlopende leerlijn van 6 jaar in de Techniek naar een beroepskwalficatie. 
 
Het Vakcollege heeft duidelijke doelen. Talentontwikkeling, doorlopende leerroute en nauwere samenwerking onderwijs en bedrijfsleven.
Door de samenwerking tussen VMBO, MBO, bedrijfsleven en opleidingsbedrijven wordt het Vakonderwijs breed, praktisch en nog meer beroepsgericht gemaakt. Met het betrokken bedrijfsleven is het mogelijk om werkend te leren en stage te lopen. Zo krijgt Nederland talentvolle jongeren die als gekwalificeerd vakman/vrouw op niveau 2/3 afstuderen en bij deze bedrijven aan de slag kunnen.

Het Vakcollege biedt jongeren een mix van vakmanschap en doorstroomgerichte kennis. De leerlingen van de vakcolleges halen, dankzij het praktische karakter van hun opleiding, hoge cijfers bij vakken als Nederlands, engels, wiskunde en natuurkunde. Met deze onmisbare basiskennis zit het dus zonder meer goed. De Vakcolleges bieden leerlingen een opleiding naar vakmanschap of meewerkend voorman in de techniek.
Wie de moderne techniek met installaties, computertekenen en fabricage met robots kent moet meteen erkennen dat modern vakmanschap een mix is van hoofd en handen. Als je op deze wijze ook nog eens kunt opleiden ben je een Vakcollege.

De samenwerkende partijen vmbo, mbo en bedrijven, samen Het Vakcollege, doen drie beloften:
• aan de leerlingen: een vakopleiding waarmee de leerling een diploma kan halen voor het vmbo én het mbo,  met kans op een goede baan
• aan bedrijven: een nieuwe generatie vakmensen.
• aan de scholen: samen sterk, samen werken aan kwaliteit.

Kijk voor meer informatie op de volgende websites:

Vakcollegegroep

Vakcollegia

 

 


 

« ga terug