Vmbo Business

Vmbo Business

In de Business klas zijn de leerlingen van klas 3 & 4 (VMBO-TL) één dag in de week bezig met Business. Beroepshouding, boekhouden en tal van andere zaken passeren de revue. Samen met het MBO (Da Vinci College) geven wij inhoud aan het Business programma. De doelstelling is om leerlingen de kans te bieden om zich zo veel mogelijk te oriënteren op beroepen, werkzaamheden en opleidingen binnen de economische sector. Daarnaast zijn zij bezig met een programma van Jong Ondernemen. Er wordt een mini onderneming opgericht (een Junior Company).

De leerlingen zullen tijdens de twee jaar verschillende bedrijven bezoeken. Er wordt stage gelopen. Achter de receptie, klanten te woord staan en de telefoon beantwoorden. Er worden administratieve en commerciële werkzaamheden verricht. De ondernemers uit de regio zijn hier erg enthousiast over en juichen dit initiatief toe.

Na twee jaren stromen onze leerlingen, met enkele vrijstellingen, trots door naar het MBO!
 

Junior Company

In leerjaar drie gaan de leerlingen van VMBO Business een jaar lang een bedrijf runnen. Ze gaan heel veel doen, maar ze staan er niet alleen voor. De docenten geven advies en hulp.

Productkeuze en marktonderzoek
Eerst gaan ze bedenken wat voor product of dienst ze willen verkopen. Dan volgt een marktonderzoek om erachter te komen wat mensen graag willen kopen en wat ze er voor willen betalen. Het is belangrijk dat die twee dingen met elkaar kloppen.

Ondernemingsplan
Als de leerlingen weten welk product ze gaan verkopen, schrijven ze een ondernemingsplan. Hiermee kunnen ze mensen overtuigen dat het aantrekkelijk is geld in hun bedrijf te steken. Dat doen ze natuurlijk alleen als vertrouwen hebben in het bedrijf!

Aan de slag
Na toestemming van de aandeelhouders om te starten gaan de leerlingen inkopen, reclame maken - bijvoorbeeld via een eigen website - en verkopen. Aan het eind van programma maken ze een jaarverslag. Ze vertellen aan de aandeelhouders hoe alles is gegaan en hoeveel geld de aandeelhouders hebben verdiend door in het bedrijf te investeren.
 

Samenwerking met het Da Vinci College

In het schoolgebouw van  Het Willem van Oranje College is ook het Da Vinci College gevestigd. Het Da Vinci College is een  Regionaal Opleidingscentrum (ROC). Locatie Wijk en Aalburg is een onderdeel van het Da Vinci College met als hoofdvestigingen Gorinchem en Dordrecht. Enkele lessen aan de Business klas worden gegeven door docenten van het Da Vinci College. Het doel hiervan is om leerlingen kennis te laten maken met het MBO. De leerlingen kunnen zich oriënteren op opleidingen binnen het MBO en op het beroepenveld.
 

Stages

Aan het eind van leerjaar drie gaan de leerlingen van de Business klas een week op stage. Ze maken kennis met werken in de praktijk. Het betreft een oriënterende stage. In leerjaar vier doen de leerlingen een verdiepende stage. Tijdens de verdiepende stage maken de leerlingen kennis met allerlei aspecten van het bedrijf. Tijdens de periode worden ze begeleid door een werknemer van het bedrijf en door een docent van school. Aan de hand van een uitgewerkt opdrachtenboekje en een eindgesprek wordt beoordeeld of een leerling in aanmerking komt voor een stage certificaat.
 

Economisch Rekenen en Bedrijfsadministratie

Bij het horen van de naam “Business” denk je misschien wel aan zaken doen of iets verkopen.
Veel ouders van onze leerlingen hebben thuis een eigen zaak.  Soms in planten of transport. Anderen hebben thuis een eigen winkel. Waar gewerkt wordt ga je met geld om. De leerlingen van VMBO Business krijgen door middel van de vakken Economisch Rekenen en Bedrijfsadministratie inzicht in hoe je binnen een bedrijf met geld om gaat. Een bedrijf wil natuurlijk graag geld verdienen, maar er zijn ook kosten. Denk bijvoorbeeld  aan het huren of kopen van een bedrijfspand, het inrichten van een kantoor of het betalen van de salarissen van de werknemers. Het zijn zaken die voor de hand liggen, maar die toch geleerd moeten worden.
 

Business Nederlands

Bij het vak Business Nederlands leren de leerlingen verschillende zaken die met het vak Business te maken hebben. Zo leren ze onder andere om een presentatie te maken en te houden. Hierbij vertellen ze iets aan een groep luisteraars. Dat kunnen klasgenoten zijn, maar ouders. Ze moeten de mensen aan wie ze een presentatie geven wel proberen te boeien. Dat doen ze door enthousiast hun verhaal te vertellen en te zorgen dat het verhaal afwisselend en zeker niet saai is. Het is leuk als ze, naast het verhaal dat ze vertellen, ook iets laten zien over het onderwerp. Dat kan door bijvoorbeeld een PowerPointpresentatie te gebruiken of een filmpje. Voor een groep iets vertellen is altijd spannend. Hoe vaker iemand het doet, hoe gemakkelijker het gaat. Daarom besteden we er op school veel aandacht aan.

 

 

« ga terug